E-kancelaria

Kancelaria AdwokackaSzanowni Państwo, Kancelaria umożliwia osobom , które chciałyby uzyskać poradę prawną bez konieczności wizyty w Kancelarii, skorzystanie z usług świadczonych przez Kancelarię za pośrednictwem poczty elektronicznej / e-kancelarii. W takim systemie mogą Państwo uzyskać poradę prawną, ale także projekt opinii lub informacji prawnej, czy też projekt niezbędnej umowy. W tym celu proszę korzystając z formularza kontaktowego przesłać wiadomość zawierającą:

1. Pytanie i opis problemu, który chcecie Państwo przedstawić adwokatowi, w tym krótki opis stanu faktycznego jeżeli wg Państwa ma on bezpośredni związek z zadawanym pytaniem.

2. Swoje imię i nazwisko, adres do kontaktu e-mail, oraz numer telefonu.

Po zapoznaniu się z Państwa problemem opisanym w formularzu kontaktowym, otrzymają Państwo od adwokata e-mail, w którym poinformuje Państwa o wysokości ceny za poradę prawną oraz poda numeru rachunku bankowego, na który należy uiścić wynagrodzenie, za świadczoną na rzecz Państwa usługę. W zależności od wagi sprawy i jej charakteru, adwokat w e-mailu kierowanym do Państwa może również poprosić o szczegóły co do stanu faktycznego Państwa sprawy, o inne dane lub też o skany pism, jakie są niezbędne do udzielenia pomocy prawnej w zlecanym przez Państwa zakresie. Wykonanie wnioskowanej usługi, nastąpi pocztą elektroniczną w terminie od 2 do 5 dni od daty wpływu od Państwa opłaty na wskazane konto, w zależności od specyfiki problemu.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do:

1. Wnioskowania o doprecyzowanie/ uszczegółowienie problemu w sytuacji gdy opisany przez Państwa stan faktyczny lub zadane pytanie jest zbyt ogólne, co uniemożliwiałoby udzielenie odpowiedzi.

2. Dłuższego niż wskazany terminu odpowiedzi, w przypadku sprawy skomplikowanej lub z innych przyczyn, które zostaną Państwu przekazane drogą e-mailową na wskazany przez Państwa adres poczty elektronicznej.

3. Odmowy pomocy prawnej w drodze usługi e-kancelarii.

Usługa wykonywana w systemie e-kancelarii wykonywana jest na podstawie przedstawionych przez Państwa informacji i danych, dlatego też kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne lub niezgodne ze stanem rzeczy przedstawienie przez Państwa stanu faktycznego sprawy w oparciu o który kancelaria będzie formułować/ udzielać pomocy prawnej. Zakres świadczonych usług przez kancelarię został określony w ofercie kancelarii.

Captcha:
3 + 14 =