O kancelarii

Kancelaria Adwokacka WałbrzychKancelaria Adwokacka – adwokat Barbary Tumidalskiej-Człapy stanowi kontynuację praktyki prawniczej prowadzonej od 1997 roku w zawodzie radcy prawnego wykonywanego w ramach Kancelarii Radcy Prawnego. Swoją pozycję na rynku zawdzięcza dorobkowi zawodowemu założycielki. Współpracuje w ramach stałej i doraźnej pomocy prawnej z wieloma podmiotami z terenu całej Polski, prowadzi obsługę prawną osób prawnych, podmiotów nie mających osobowości prawnej, jak również osób fizycznych.

Usługi są świadczone w oparciu o:

 • stałą obsługę prawną, która obejmuje pełną obsługę prawną świadczoną na podstawie umowy z Klientem,
 • lub zlecenie jednorazowe obejmujące obsługę prawną zagadnienia powierzonego Kancelarii przez klienta na podstawie umowy zlecenia.

Pomoc prawna może być świadczona:

 • w siedzibie Kancelarii
 • w siedzibie Klienta
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem fax-u
 • za pośrednictwem Internetu

W Kancelarii pracujemy według standardów, które gwarantują porządek i terminowość świadczonych usług oraz stały kontakt z klientem, przestrzegamy zasad etyki wykonywania zawodu adwokata oraz tajemnicy zawodowej.

Kancelaria jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług prawnych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia.

Aktualnie Klientami stałymi Kancelarii Adwokackiej są:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki cywilne, jawne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, samorząd terytorialny, jednostki samorządu terytorialnego zakład opieki zdrowotnej.

prowadzące działalność w zakresie:

 • produkcji urządzeń przemysłowych
 • recyklingu
 • sprzedaży, leasingu i obrotu nieruchomościami
 • organizowania szkoleń; sympozjów naukowych i imprez kulturalno-rozrywkowych
 • budownictwa ogólnego i materiałów budowlanych
 • opieki zdrowotnej
 • górnictwa
 • administracji
 • produkcyjno-handlowo-usługowym

Kancelaria współpracuje ze znaną spółka prawa handlowego w charakterze niezależnego eksperta w zakresie sporządzania audytów prawnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub leasingu.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółową ofertą i do skorzystania z usług Kancelarii.

podpis